Plavání s dětmi - 20 lekcí - pololetní kurz ve věku 20 - 30 měsíců

Bazén hotelu Juliš, Středa 11:30-12:00

Požadovaný věk: 20 - 30 měsíců

Trvání kurzu: 4.9.2024 - 29.1.2025
Obsazenost: 6 / 8 účastníků

Cena: 490 Kč / lekce

Pokud máte zájem o kurz, přihlaste se.

Věk dětí ve skupině: 20-30 měsíců

Počet lekcí: 20

Frekvence lekcí: 1x týdně

Délka jedné lekce: 30 minut

Počet dětí v lekci: 8

Instruktorka: Sandra

Děti v této věkové kategorii se začínají připravovat na trénink jednotlivých plaveckých způsobů. Využívají dovednosti nabyté v předchozích kurzech, ale není problém zařadit i nováčka. Lekce nadále probíhají hravou formou za využití různých hraček, pomůcek a za doprovodu říkadel a písniček. Zařazujeme i různé soutěže např. formou opičí dráhy, děti si procvičí poznávání barev a samostatné plnění různých úkolů. Rodič je ve vodě stále přítomen, ale v ideálním případě už plní pouze roli asistenta, děti už jsou do velké míry samostatné.

Pokračujeme v tréninku pohybu v splývavé poloze na břiše i na zádech, kde zapojujeme nohy i dýchání do vody. Skáčeme a padáme do vody, cvičíme orientaci pod vodní hladinou a sebezáchranu při pádu do vody.

Po skončení lekce děti s rodiči odcházejí aklimatizovat se před přechodem do vnějšího prostředí do herny. Součástí kurzu je i saunování.

For parents who are not native speakers, please consider attending the course. There is no space in the lesson for instructions in English. Thank you for your understanding.