Plavání s dětmi - 19 lekcí - pololetní kurz - BEZ RODIČŮ ve věku 60 - 78 měsíců

Bazén v Roztokách u Prahy, Pondělí 14:00-14:45

Požadovaný věk: 60 - 78 měsíců

Trvání kurzu: 2.9.2024 - 27.1.2025
Obsazenost: 5 / 6 účastníků

Cena: 675 Kč / lekce

Pokud máte zájem o kurz, přihlaste se.

Cena uvedena za jednu lekci

Věk dětí ve skupině: 68-78 měsíců (cca 5,5-7 let)

Počet lekcí: 19

Frekvence lekcí: 1x týdně

Délka jedné lekce: 45 minut

Počet dětí v lekci: 6

Instruktorka: Zuzana

Do tohoto kurzu přednostně přijímáme plavce, kteří pokračují v našich kurzech. Děti by se již neměly bát vody, měly by zvládat pracovat samostatně podle pokynů instruktorky.

Děti v této věkové kategorii se začínají připravovat na trénink jednotlivých plaveckých způsobů. Využívají dovednosti nabyté v předchozích kurzech, ale není problém zařadit i nováčka. Lekce nadále probíhají hravou formou za využití různých hraček, pomůcek a za doprovodu říkadel a písniček. Zařazujeme i různé soutěže např. formou opičí dráhy, děti si procvičí poznávání barev a samostatné plnění různých úkolů. Rodič je u bazénu stále přítomen, ale v ideálním případě už plní pouze roli asistenta, děti už jsou do velké míry samostatné.

Pokračujeme v tréninku pohybu v splývavé poloze na břiše i na zádech, kde zapojujeme nohy i dýchání do vody. Skáčeme a padáme do vody, cvičíme orientaci pod vodní hladinou a sebezáchranu při pádu do vody. Zkušené děti, které spolupracují s instruktorkou mohou být na lekci již bez doprovodu rodičů.

Po skončení lekce děti s rodiči odcházejí aklimatizovat se před přechodem do vnějšího prostředí k recepci kde je posezení. Součástí kurzu je i saunování.

For parents who are not native speakers, please consider attending the course. There is no space in the lesson for instructions in English. Thank you for your understanding.