Nabídka našich kurzů

Kurzy probíhají pravidelně jedenkrát týdně většinou po dobu 10ti týdnů. Jedna lekce trvá 30minut. Děti si zde za pomoci dospělého (maminka, tatínek, prarodiče apod.) osvojují základní dovednosti pohybu ve vodě. Průvodcem lekcí je zkušená instruktorka (s certifikátem vydaným na základě úspěšného dokončení kurzu akreditovaného MŠMT), která hravou formou učí rodiče, jak s dětmi ve vodě pracovat.... Zobrazit celý text.

Hodina je rozdělená do několika bloků, které se každou lekci opakují, což je pro děti nejlepší způsob učení. Nejdříve se děti ve vodě přivítají, pak následuje program dle věku a schopností plaváčků, nakonec si děti odpočinou na vířivé lavici (v bazénu hotelu Juliš) a rozloučí se spolu. Po skončení lekce je vhodné navštívit saunu, která je součástí šaten hotelu Juliš. Nakonec doporučujeme využít možnosti pobytu v herničce, kde se děti aklimatizují pro případné nepříznivé počasí venku.

Součástí lekcí je podvodní focení v průběhu kurzu, které probíhá v rámci jedné z lekcí a je zdarma.

Bohužel žádné kurzy nejsou momentálně k dispozici

Nyní nejsou k dispozici žádné kurzy, zápis na podzimní sezónu bude probíhat od června 2024. Sledujte nás na sociálních sítích.